rəsmiyyətçilik

rəsmiyyətçilik
is. İşin əsil mahiyyəti zərərinə olaraq onun rəsmi (zahiri) cəhətinə həddindən artıq fikir vermə, bir şeyə qarşı ifrat dərəcədə rəsmi münasibət. Rəsmiyyətçilik etmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • bürokratizm — <fr.> 1. Yalnız rəsmiyyətə riayət etmək xatirinə olaraq, işin mahiyyətinə laqeydlik göstərmə; süründürməçilik, rəsmiyyətçilik. Bürokratizm ilə mübarizə. Bürokratizmi aradan qaldırmalı. 2. Sinifli cəmiyyətdə: dövlət hakimiyyətinin xalq ilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • formalizm — <lat.> 1. İşin mahiyyəti zərərinə olaraq, onun ancaq zahiri cəhətinə riayət etmə; bir şeyə ciddi formal münasibət; rəsmiyyət, rəsmiyyətçilik. 2. Məntiqdə, sənətşünaslıqda və s. elmlərdə ideya məzmunundan, obyektiv varlıqdan, ictimai… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • idarəçilik — is. Rəsmiyyətçilik, quru rəsmiyyət. Təchizat təşkilatlarının işində də idarəçilik halları çoxdur. (Qəzetlərdən) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təkəllüf — ə. 1) zəhmətə qatlaşma, əziyyətə dözmə; 2) çalışıb çabalama; çabalama; 3) saxtalıq, sünilik; 4) rəsmiyyətçilik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bürokratlıq — is. Bürokrat adamın keyfiyyəti; rəsmiyyətçilik, süründürməçilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • formal — sif. 1. Rəsmi, qanuni formaya uyğun olan. Formal sübut. Formal təsir. 2. Yalnız forma (zahir) üçün olan, işin həqiqi vəziyyəti ilə hesablaşmayan, rəsmiyyətçilik xatirinə olan. Canlı iş olduğu üçün buna qətiyyən formal z. yanaşmaq olmaz. 3. dilç.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kağızpərəstlik — is. Quru rəsmiyyətçilik, işin mahiyyətinə deyil, rəsmi cəhətinə həddindən artıq fikir vermə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pedantizm — <ital.> Həddindən artıq formalizm (rəsmiyyətçilik); ifrat xırdaçılıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • süründürməçilik — is. Bir işi, məsələni qəsddən uzatma, həllini gecikdirmə, ləngitmə, get gələ salma; lüzumsuz rəsmiyyətçilik. Süründürməçiliklə mübarizə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”